top of page

Lokal kompensasjonsordning, frist 23. januar

Ullensvang kommune har fått tilført nye midlar fra KMD, og har kr 1 105 000 til fordeling. Vi kan bistå i din søknadsprosess.Søknad må leverast elektronisk på regionalforvaltning.no innen 23. januar 2022


Kven kan søkja?

Formålet med kompensasjonsordninga er å avhjelpa situasjonen i lokalt næringsliv som igjen er ramma av nye smittevernrestriksjonar.

  • Lokale verksemder som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak eller nedstenging med auka kostnader eller tap av omsetning

  • Verksemdene må vera registrerte i føretaksregisteret og ha eit kommersielt formål

  • Verksemd må ha adresse i Ullensvang kommune eller dokumentera verksemd i Ullensvang med eit særrekneskap attestert av revisor eller rekneskapsførar

  • Verksemder som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningen artikkel 2, paragraf 18, kan ikkje tildelast støtte.


Ta kontakt på post@nhullensvang.no for hjelp til søknad. Les meir på Ullensvang Kommune sin heimeside.17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page