Prosjekt

Næringshagen i Ullensvang jobbar kontinuerleg med prosjekt initiert av kunder eller Næringshagen sjølv.

Me innehar kompetanse og erfaring frå både store og små prosjekt. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 

Døme på prosjekt:

Totalpakke reiseliv

Ein heilheitleg turistnæring

last ned (1).jpg
20190627_untitled_SimonSjøkvist_049.jpg

Samarbeidspartnarar

Ungt entreprenørskap - logo
Innovasjon Norge - logo
Naeringshagen på Voss - logo
Visit Hardanger, VisitHardanger - logo
Ullensvang kommune
Vestland fylkeskommune - logo
Naeringshagene i Norge - logo
Inunet
SPV, Sparebanken Vest - logo
Odda by.jpg
Sparebankstiftinga Hardanger - logo
Hardanger industri - logo
Ullensvang reiseliv.jpg
Høgskuleundervisning i Hardanger - logo
Forskerfabrikken.jpg
Framtidsfylket.jpg
Trainee indre hordaland.jpg
Høgskuleundervisning i Hardanger
Opplaeringskontoret for Hardanger
Odda vgs, Odda videregåendeskule, vestland fylkeskommune - logo