top of page

Marknadsføringspakkar

Treng du hjelp med marknadsføringen av di bedrift? 

Har du ikkje tid til å vedlikehalda nettside eller sosiale medier-profilar. Eller treng du hjelp med oppsett av kontoar? Kanskje er du på jakt etter ein rådgjevar eller nokon som kan læra deg enkle verktøy og metodar? 

Me i Næringshagen tilbyr ulike tenester innan marknadsføring til gründarar og etablerte bedrifter. Er du interessert i ein uforpliktende samtale eller har lyst til å skreddersy eit tilbod som er tilpassa ditt behov? Ta kontakt med Renate på 919 06 048 eller på renate@nhullensvang.no 

Marknadsrådgivar

​Står du fast i alle moglegheitene som finst? Ønskjer du hjelp for å komma vidare, ta eit val eller lære noko nytt. Ta kontakt med oss for eit uforpliktene møte.

Image by William Iven

Startup/Gründer-pakke

- Oppsett av enkel profesjonell og responsiv nettside (3 sider ink. framside)

- Søkjeoptimalisering 

- Oppsett av sosiale medium konto ved ønske og dessutan Facebook Ads

- Enkel marknadsføringsplan

Pris etter avtale

Image by Domenico Loia

Reklame på kanaler våre

Ønskjer du å marknadsføra bedrifta di på nettsida vår (blogginnlegg), SoMe kanalar eller nyheitsbrev? ​Ta kontakt så finn me det beste alternativet for begge partar.

Frå kr 1500,- 

Image by Campaign Creators

Facebook-Ads

​Opprette bedriftsside på facebook og annonsekonto, inkl. 3 ulike annonsar.​

Kr 3000;- /Pakke

Image by NeONBRAND

SoMe-Takeover

Har du sosiale media kontoar som gjerne skulle hatt meir aktivitet men inga moglegheit for å følgja opp? Me tilbyr sosiale medium takeover. Næringshagen får kontroll og ansvar for å setja i saman og dela innhald på kanalane dine. Innhald som bilete og tekst blir produsert av kunden om ikkje anna er avtalt. Talet på timar i veka/månaden blir avtalt basert på behovet til kunden. 

Pris etter avtale

Image by Rodion Kutsaev

Skreddarsy eigen pakke

Oppstartsprosjekt kan f.eks. innholde:

- Marknadsanalyse

- 3 måneders aktivitetsplan

- Gjennomgang av nettside

- Innsiktsanalyse av sosiale medium

- Oppsett av Facebook businesside og profil samt ads konto 

Her har man mulighet til å skreddersy en pakke basert på eigne behov.

Pris etter avtale

Image by Campaign Creators

Oppsett av nettside

Ei nettside er sjølve grunnmuren til all anna digital marknadsføring! Det er ansiktet til bedrifta utetter og samlepunktet for all informasjon.   

Me hjelper med oppsett av ein enkel, profesjonell og responsiv nettside i samhandling med kunde. Kunden bestemmer innhald sjølv. Tips og råd om tekst, bilete og innhald forresten kan finnast.

Pris etter avtale

Image by Kevin Bhagat

Leige av marknadsførar

Mangler du en markedsstilling for en kort periode? Eller har du behov for en midlertidig markedsfører? Lei vår markedsfører på prosjekt basis. 

Pris etter avtale

Image by Diego PH
bottom of page