top of page

Kven er me?

Næringshagen i Ullensvang er eit vekst- og innovasjonsselskap som jobbar med næringslivet for

auka nyskaping, vekst og utvikling. Hovudmålet vårt er å styrke næringslivet si langsiktige verdiskaping, konkurransekraft, innovasjonsevne og sysselsetting gjennom nye arbeidsplasser. 

Dette betyr at me skal støtta opp under de som skapar verdiar i vår region, innen både nye og eksisterande marknadar. Me bidrar med blant anna rettleiing, prosjekleiing, marknadsføring, nettverksbygging og tiltak for kompetanseheving. 

Næringshagen i Ullensvang tidligere Næringshagen i Odda valgte å skifte namn i september 2020 for å vise at vi ikkje bere jobbar for næringslivet i Odda by, men heile Ullensvang Kommune. Næringshagen i Ullensvang har eit stort nettverk og arbeidar tett både mot private og offentlege organisasjonar. Me har mange viktige og sentrale samarbeidspartnarar, og kan hjelpa med å skapa kontakt med dei miljøa og ressursane som er rette for deg. 

Teamet hos oss ser på alle mogleigheter for at akkurat di bedrift skal lykkas som startup

eller med vidare utvikling.

 

Ta kontakt med oss for både store og små idear! 

Odda, Ullensvang, Naeringshagen i Ullensvang
bottom of page