top of page

Kven er me?

Næringshagen i Ullensvang er eit vekst- og innovasjonsselskap som jobbar med næringslivet for å auka nyskaping, vekst og utvikling. Hovudmålet vårt er å styrkja næringslivet si langsiktige verdiskaping, konkurransekraft, innovasjonsevne og sysselsetjing gjennom nye arbeidsplassar. 

Dette betyr at me skal støtta opp under dei som skapar verdiar i regionen vår, innan både nye og eksisterande marknadar. Me bidreg med blant anna rettleiing, prosjekleiing, marknadsføring, nettverksbygging og tiltak for kompetanseheving. 

Næringshagen i Ullensvang  jobbar for næringslivet i Ullensvang Kommune. Me  har eit stort nettverk og arbeidar tett både mot private og offentlege organisasjonar. Me har mange viktige og sentrale samarbeidspartnarar, og kan hjelpa med å skapt kontakt med dei miljøa og ressursane som er rette for deg. 

Teamet hos oss ser på alle mogleigheter for at akkurat di bedrift skal lykkas som startup eller med vidare utvikling.

 

Ta kontakt med oss for både store og små idear! 

Odda, Ullensvang, Naeringshagen i Ullensvang
bottom of page