Stiftelsen Høgskuleutdanning i Hardanger

Sara Tokheim sitter som daglig leder for SHIH - Stiftelsen Høgskuleutdanning i Hardanger.

Stiftelsen jobber med å få tilrettelagt for høyerutdanning i distriktene. I dag er det et sammarbeid med Høskolen i Innlandet, hvor INN i dag står for kursplan.   

Facebook Cover Photo 2020.png

Før ble kompetansebygging skippertak. Nå kan det skje kontinuerlig - fordi vi kan organisere læring og utdanning nært arbeid og menneskers hverdag. 

Før var kompetansebygging et spørsmål om nærhet til campus. Nå kan vi endelig begynne å snakke om at det er nærhet mellom innovasjon og ny kunnskap som virkelig betyr noe. Og at en slik nærhet kan være grenseløs. 

SHIH og Studiesenteret vil utvikle studietilbud som handler om:

- Nærhet til arbeid og praksis

- Nærhet til menneskers liv og utdanningsdrømmer

- Nærhet til lokal utvikling og innovasjon 

Fag som kan tas gjennom INN, SHIH og Studiesenteret:

Studietilbud - SHIH - Studiesenteret.jpg