top of page
Forskerfabrikken.jpg

Visjon

Realfag skal gjøre verden bedre for mennesker og alt annet som lever på jorda. Øke barns bevissthet om hvordan teknologi og forskning påvirker dem selv, samfunnet og naturen. Kunnskapsrike barn vil skape en bedre verden når de vokser opp.

Forskerfabrikkens sommerskole er et samarbeidsprosjekt mellom Forskerfabrikken i Oslo og Næringshagen i Ullensvang. Hvor Næringshagen står som prosjektleder for Forskerfabrikkens sommerskole i Ullensvang kommune. 

Forskerfabrikken er et satsingsområde hvor det å vekke realfagsinteresse hos unge gjennom kreativ læring i fritiden står i fokus. 

Forskerfabrikken coverfoto 2020 Blank.pn
bottom of page