top of page

Ung Tekno

I 2018 startet vi et samarbeid om prosjeket Ung Tekno. Atheno eier prosjektet og totalt er UngTekno et samarbeid mellom Atheno, Vestland Fylkeskommune, kommunene, lokal industri og Næringshagen i Ullensvang. 

Industrien i Hardanger står overfor endringer og utfordringer innen utvikling av eksisterende næring. Industrien er nødt til å bli mer bærekraftig, de har behov for flere ansatte med yrkesfaglig kompetanse, samt kompetanse innen teknologi og digitalisering

Dette er en utfordring som Næringshagen i Ullensvang ønsker å være en del av problemsløsningen for ved å engasjere seg i programmer som Ung Tekno. 

Ung tekno, Odda, Ullensvang

Gjennom tett dialog med industri og fylket utviklet Atheno piloten Ung Tekno som senere ble et 3-årig hovedprosjekt som skulle gjennomføres i Sunnhordaland og Hardanger. 

Utvikling av nytt og eksisterende næringsliv krever tidlig satsing. I prosjektetet Ung Tekno fokuserer man muligheter i og sammenhengen mellom yrkesfag og teknologi, med bruk av entreprenørskap som metode. Målet gjennom prosjektet er å belyse sammenhengen mellom teknologi og yrkesfag, hvilken kompetanse som trengs i arbeidsmarkedet og hvordan fremtidens yrkesfagarbeidere kommer til å skille seg ut fra dagens. 

Ung tekno.jpg

Målet med Ung Tekno er å belyse sammenhengen mellom fremtidens yrkesfag og teknologi. Prosjektet gir økt fokus på muligheter innen yrkesfagene og kjennskap til lokalt næringsliv. En ser og at slike prosjekt fører til økt trivsel på skolen, større fokus på og trygghet rundy valg av videregående skole samt at det reduserer frafall i videregående skole.

Ung Tekno, Odda, Ullensvang, BMI, Elfag
bottom of page