top of page

Etablerarteneste

Etablerarteneste Ullensvang kommune

 

På vegne av Ullensvang kommune  tilbyr Næringshagen i Ullensvang etablerarteneste for næringslivet.

 

Kva me kan bistå med:

 • Registrering av bedrift.

 • Utarbeiding av forretningsplanar og budsjett

 • 7 timers gratis bedriftsrådgivning 

 • Selskapsform

 • Finansierings/støtteordningar (Innovasjon Norge, kommunale næringsfond, mm.) 

 • Søknadar om stønad til bedriftsutvikling

  • Regionalt Etablerarfond Hardanger​

 • Utarbeiding av prosjektplanar

 • Nye næringslokal eller areal

 • Kontakt med kommunane, Innovasjon Norge , Hordaland fykeskommune

 • Aktuelle samarbeidspartnarar

 • Omstilling og vidareutvikling i bedrifta

Har du ein draum om å starta for deg sjølv, kan me hjelpa deg på veg. Er du alt etablert, kan me hjelpa deg vidare!

 

Ta kontakt med oss for ein samtale!

bottom of page