top of page
Ullensvang næringsfond

Næringsfondet er eit kommunalt verkemiddel for å stimulera næringsutvikling.
Styret for fondet er Utviklingskomiteen i Odda.
Næringsfondet gir støtte til både nyetableringar og prosjektutvikling med inntil 1/3 part av budsjettert kostnadsramme 

Første utlysing er i februar/mars med behandling mai/juni.

Andre utlysing er fra august/september med behandling november/desember.

Det vert stilt krav om at søkjar kontaktar Næringshagen i Ullensvang for innleiande samtalar, og for avklaring av innhaldet i ein eventuell søknad.

bottom of page