top of page
Ullensvang næringsfond

Næringsfondet er eit kommunalt verkemiddel for å stimulera næringsutvikling.
Styret for fondet er Utviklingskomiteen i Odda.
Næringsfondet yt støtte til både nyetableringar og prosjektutvikling med inntil 1/3 part av budsjettert kostnadsramme 

Første utlysning er i februar/mars med behandling mai/juni.

Andre utlysning er fra august/september med behandling november/desember.

Det vert stilt krav om at søkjar kontaktar kommunen eller den som yter denne tenesta på vegne av kommunen for innleiande samtalar, og for avklaring av innhaldet i ein eventuell søknad.

bottom of page