Ullensvang næringsfond

Næringsfondet er eit kommunalt verkemiddel for å stimulera næringsutvikling.
Styret for fondet er Utviklingskomiteen i Odda.
Næringsfondet yt støtte til både nyetableringar og prosjektutvikling med inntil 1/3 part av budsjettert kostnadsramme 

Første utlysning er frå 15.februar, med søknadsfrist 15.april

Andre utlysning er fra 15.august, med søknadsfrist 15.oktober

Det vert stilt krav om at søkjar kontaktar kommunen eller den som yter denne tenesta på vegne av kommunen for innleiande samtalar, og for avklaring av innhaldet i ein eventuell søknad. 

Ved næringssaker ta kontakt med Inge Håvard Aareskog, næringssjef (inge.aareskog@ullensvang.kommune.no)

 

Gjelder søknaden landbruk eller havbruk, ta kontakt med Trygve Vik, landbrukssjef (trygve.vik@ullensvang.kommune.no).