Teamet vårt: Breitt nettverk og kompetanse

Anna G. Langesæter - Naeringshagen i Ullensvang

Anna Gursli Langesæter

Dagleg leiar, prosjektleiar og forretningsutviklar

Anna er dagleg leiar og rådgjevar i Næringshagen i Ullensvang sidan mars 2020. Ho er utdanna siviløkonom og statsautorisert revisor frå Norges Handelshøyskole, og har mange års erfaring som revisor i Deloitte AS som er del av  ein stor global organisasjon, med ansvar for kundar innanfor eit mangfold av bransjar. Anna har brei erfaring med prosjektleiing, økonomistyring, internkontroll og skatt og avgift, og har eit stort nettverk mot både etablerte og nyetablerte verksemder. Ho har også god erfaring innanfor kultur og organisasjonsliv både lokalt og nasjonalt. Ho er også sertifisert veilederi i GrowthWheel. Anna bistår også gjerne som fasilitator og arrangementsorganisator. Ellers driver Anna gard på Lofthus og brenner generelt for at Ullensvang kommune og Hardanger skal vera attraktive busamfunn for framtida.  

Mob: +47 958 90 237 | Mail: anna@nhullensvang.no

Sara Tokheim

Prosjektleiar/Ungt entreprenørskap

Sara er forretningsutviklar og prosjektleiar i Næringshagen i Ullensvang sidan februar 2020. Sara brenn for ungt entreprenørskap, utdanning og kompetanse i regionen, og arbeider med dette gjennom 50 % stilling i Ungt Entreprenørskap Vestland. Ho er dagleg leiar for Stiftinga Høgskolen i Hardanger og er prosjektleiar for ressursgruppa mellom utdanning og næringsliv i Ullensvang kommune. Ho har master i folkehelse og gjennom det brei forståelse for kva faktorar som er sentrale for å skapa attraktive lokalsamfunn.  

Mob: +47 950 27 039 | Mail: sara@nhullensvang.no

Sara Tokheim - Naeringshagen i Ullensvang
kjetil.jfif

Kjetil Widding

Forretningsutviklar, reiseliv, sider og målbedrift

Kjetil er forretningsutviklar med fokus på målbedriftsprogrammet, reiseliv og sider for Næringshagen i Ullensvang. Kjetil har ei vid bakgrunn innen reiseliv, sider og forretningsutvikling, og er ein stor ressurs innanfor målbedriftsprogrammet. 

Mob: +47 918 81 398 | Mail: kjetil@nhullensvang.no

Christel J. Kvamme

Forretningsutvikler

Christel er forretningsutvikler og vår nyaste tilsette. 

Christel har lang bakgrunn innen administrasjon, markedsføring og strategiledelse. Hun driver i tillegg fruktgård med gårdsturisme på Vines, og brenner for et levende lokalsamfunn hele året. 

Mob: +47 454 79 095 | Mail: christel@nhullensvang.no

christel'_edited.jpg