top of page

Teamet vårt: Breitt nettverk og kompetanse

christel'_edited.jpg

Christel J. Kvamme

Fungerandre daglig leiar, forretningsutvikler

Christel er forretningsutvikler og har lang bakgrunn innen administrasjon, markedsføring og strategiledelse. Hun driver i tillegg fruktgård med gårdsturisme på Vines, og brenner for et levende lokalsamfunn hele året. 

Mob: +47 454 79 095 | Mail: christel@nhullensvang.no

Sveinung Føllesdal

Forretningsutviklar

Sara har vore forretningsutviklar og prosjektleiar i Næringshagen i Ullensvang sidan februar 2020. Sara brenn for ungt entreprenørskap, utdanning og kompetanse i regionen, og arbeider med dette gjennom 60 % stilling som rådgjevar i Ungt Entreprenørskap Vestland. Sara jobbar med prosjektet "desentralisert utdanning" og er koordinator for ressursgruppa mellom utdanning og næringsliv i Ullensvang kommune. Ho har master i folkehelse og gjennom det brei forståelse for kva faktorar som er sentrale for å skapa attraktive lokalsamfunn.  

Mob: +47 950 27 039 | Mail: sara@nhullensvang.no / sara.tokheim@ue.no

eple
frode sandven.jpg

Frode Sandven

Fungerande dagleg leiar, prosjektleiar og forretningsutviklar

Frode har utdanning innan leiiing og administrasjon med ei grunnutdanning frå Krigskulen, og mastergrad innan strategisk leiing og økonomi frå Universitet i Tromsø. Han har mange års erfaring som leiar, og har tidlegare vore operativ yrkesoffiser i Forsvaret, innkjøpssjef på skipsverft og dagleg leiar ved ein møbelfabrikk. Som forretningsutviklar legg han til rette for nye prosjekt og bedrifter, og vidareutviklar dei som allereie er godt i gang. Han er svært oppteken av vekst og forbetring, og likar å jobbe med å effektivisera produksjon og arbeid. Etter å ha jobba dei siste to åra som forretningsutviklar i regionen, tok han over ansvaret som dagleg leiar av Næringshagen i Ullensvang i mai 2022.

Frode er frå Øystese, og syns at lokal verdiskaping i kombinasjon med godt regional samarbeid er essensielt for Hardanger si framtid.

Mob: +47 994 19 578 | Mail: frode@hardangerhagen.no

bottom of page