Teamet vårt: Breitt nettverk og kompetanse

frode sandven.jpg

Frode Sandven

Fungerande dagleg leiar, prosjektleiar og forretningsutviklar

Frode har utdanning innan leiiing og administrasjon med ei grunnutdanning frå Krigskulen, og mastergrad innan strategisk leiing og økonomi frå Universitet i Tromsø. Han har mange års erfaring som leiar, og har tidlegare vore operativ yrkesoffiser i Forsvaret, innkjøpssjef på skipsverft og dagleg leiar ved ein møbelfabrikk. Som forretningsutviklar legg han til rette for nye prosjekt og bedrifter, og vidareutviklar dei som allereie er godt i gang. Han er svært oppteken av vekst og forbetring, og likar å jobbe med å effektivisera produksjon og arbeid. Etter å ha jobba dei siste to åra som forretningsutviklar i regionen, tok han over ansvaret som dagleg leiar av Næringshagen i Ullensvang i mai 2022.

Frode er frå Øystese, og syns at lokal verdiskaping i kombinasjon med godt regional samarbeid er essensielt for Hardanger si framtid.

Mob: +47 994 19 578 | Mail: frode@hardangerhagen.no

Sara Tokheim

Prosjektleiar/Ungt entreprenørskap

Sara har vore forretningsutviklar og prosjektleiar i Næringshagen i Ullensvang sidan februar 2020. Sara brenn for ungt entreprenørskap, utdanning og kompetanse i regionen, og arbeider med dette gjennom 60 % stilling som rådgjevar i Ungt Entreprenørskap Vestland. Sara jobbar med prosjektet "desentralisert utdanning" og er koordinator for ressursgruppa mellom utdanning og næringsliv i Ullensvang kommune. Ho har master i folkehelse og gjennom det brei forståelse for kva faktorar som er sentrale for å skapa attraktive lokalsamfunn.  

Mob: +47 950 27 039 | Mail: sara@nhullensvang.no / sara.tokheim@ue.no

Sara Tokheim - Naeringshagen i Ullensvang
christel'_edited.jpg

Christel J. Kvamme

Forretningsutvikler

Christel er forretningsutvikler og har lang bakgrunn innen administrasjon, markedsføring og strategiledelse. Hun driver i tillegg fruktgård med gårdsturisme på Vines, og brenner for et levende lokalsamfunn hele året. 

Mob: +47 454 79 095 | Mail: christel@nhullensvang.no

Anna Gursli Langesæter

Styreleiar

Anna var dagleg leiar og rådgjevar i Næringshagen i Ullensvang fra mars 2020 til mai 2022, før ho gjekk over som dagleg leiar i Siderprodusentlaget. I mai 2022 vart ho valt som styreleiar for Næringshagen. Ho er utdanna siviløkonom og statsautorisert revisor frå Norges Handelshøyskole, og har mange års erfaring som revisor i Deloitte AS som er del av  ein stor global organisasjon, med ansvar for kundar innanfor eit mangfold av bransjar. Anna har brei erfaring med prosjektleiing, økonomistyring, internkontroll og skatt og avgift, og har eit stort nettverk mot både etablerte og nyetablerte verksemder. Ho har også god erfaring innanfor kultur og organisasjonsliv både lokalt og nasjonalt. Ellers driver Anna gard på Lofthus og brenner generelt for at Ullensvang kommune og Hardanger skal vera attraktive busamfunn for framtida.  

Mob: +47 958 90 237 | Mail: anna@nhullensvang.no

IMG_8655.jpg