top of page

Ungt entreprenørskap

UE_-_skaperglede_og_entreprenørskap.jpg

UE er et av hovedprosjektene som næringshagen jobber med og hvor Sara Tokheim står som prosjektleder for Hardanger. Vi er så heldige at representanten for Hardanger kommunene, Voss og Fusa sitter hos oss. 

Dette gjør at vi har mulighet til å jobbe som brobygger mellom skole og næring. Det vil si at vi gjennomfører ulike programmer for skolene i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Dette er en flott mulighet for elever/studenter å jobbe med teori i praksis og for bedrifter å være med å utvikle fremtidens arbeidskraft.

 

 

 

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 

Visjon:

Å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. 

På landsbasis ser vi at det er stor entreprnørskapånd og skaperglede blant unge.
 

Sara Tokheim, naeringshagen i Ullensvang

Fokus på bærekraft

Alt som gjøres innen bærekraft kan knyttes tilbake til FNs bærekraftsmål. 

FNs bærekraftsmål.png

Ungt Entreprenørskaps formål - er i samspill med utdanningssystemet,

næringslivet og andre aktører å:

  • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv

  • Gi barn og unge en forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet

  • Fremme barn og unges samarbeidsevne og arbeidsbevissthet

  • Gi forståelse for kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidsliv

  • Styrke samhandling i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene

  • Stimulere til samarbeid over landegrensene

  • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Kontakt UE representant

Sara Tokheim

sara.tokheim@ue.no

950 27 039

bottom of page