top of page

Hardanger Hydrogen Hub

Det nye, grøne industriprosjektet Hardanger Hydrogen Hub (HHH) er løyvd midlar gjennom Grønn Plattform, og arbeidar vidare med realisering.


Dette er eit prosjekt etter initiativ frå Hardanger Industri, TiZir og Odda Technology, og er ei vidareutvikling av Tizir sine hyrogenplanar. HHH er eit samarbeidsprosjekt melleom Statkraft, TiZir, TechniopFMC Kongsberg og Odda Technology. Næringshagen i Ullensvang er prosjektleiar.


Målet er å kartleggja korleis ein kan produsera og lagra hydrogen i Ullensvang, og å nytta stoffet i prosessindustrien og transportnæringen - både til land- og sjøbasert transport.


Prosjektet omfattar flaumsikring, betre utnytting av vasskraftressursane, hydrogenproduksjon, hydrogenlagring og forbruk! Dette er enormt spenande, og har eit stort potensiale!


Omtale i Hardanger Folkeblad: https://www.hardanger-folkeblad.no/gront-industriprosjekt-i-ullensvang-er-loyvd-midlar-kan-begynne-a-jobbe-vidare-med-realisering/s/5-22-325927

435 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page