top of page

Aktivitetspark for ungdom - Smeltverket


Starten på året var begivenhetsrik for elevene ved Odda Ungdomsskole. I uke 4 og 5 ble elevene koblet inn i idefasen til Ullensvang kommune sitt prosjekt - aktivitetspark for ungdom.


Bakgrunn for aktivitetspark på smelteverkstomta


Ifølge reguleringsplanen til Smelteverkstomten skal deler av området bli brukt som grønt område. Ullensvang kommune begynte derfor i 2020 å planlegge for hvordan dette område skal brukes, og kom ganske tidlig frem til at ønsker å lage noe mer attraktivt enn bare et vanlig grønt område. En halv basketballbane satte de på tanken om en aktivitetspark for ungdom. Etterspørselen etter sted for å være for ungdommen er stor og man ser at det mangler gode tilbud i sentrumsområdet hvor ungdom kan samles.


Planen er at Aktivitetsparken skal være en hybrid mellom en grønn park og aktivitetspark, basert på lokal historie og identitet. Parken skal ta hensyn til freda kulturminner og være bærekraftig.

Tidlig medvirkning

Prosjektgruppa valgte å inkludere ungdommen aktivt i planleggingsfasen, for å få innspill fra ungdommen som skal bruke parken når den står klar. Gjennom en tidlig medvirkningsprosess får målgruppa fortalt hvilke behov, interesser og ønsker de har for utformingen av en slik aktivitetspark. Metoden som ble brukt for å inkludere ungdommen i en slik medvirkningsprosess var undervisningsopplegget innovasjonscamp. Innovasjonscamp er et undervisningsprogram som holdes for elever ved ungdomsskoler og videregående skole, hvor ungdommen skal løse et oppdrag gitt av en lokal bedrift eller offentlig sektor. Innovasjonscamp er et undervisningsprogram levert av Ungt Entreprenørskap. I uke 4 var alle elevene ved Odda ungdomsskole på Sentralbadet Litteraturhus for en forberedelse til hva som skulle skje uka etter.


Smelteverksvandring

Som en del av informasjonen fikk elevene en omvisning på smelteverkstomten av Gro Tyssedalstveit Kollboten fra kraftmuseet. Omvisningen var en viktig del av prosessen for at elevene skulle få et bedre innblikk i historien til tomten, skape en økt identitet til område og for å sette i gang tankeprosessen for videre ideutvikling for aktivitetsparken.


Innovasjonscampen

Innovasjonscampen ble avholdt i uke 5 hvor klassetrinnene fikk sin egen dag. To av dagene ble gjennomført på Sentralbadet Litteraturhus og Kommunestyresalen, mens den tredje dagen måtte holdes digital. Alle elevene kom med gode kreative ideer til hva de ønsket at parken skal inneholde. Både elever, lærere og camparrangørene fra Ullensvang Kommune og Ungt Entreprenørskap hadde tre kjekke og lærerike dager.


Oppdragene

Klassene fikk tre ulike oppgaver:

  1. Utforme et element som skal skille parken fra bilveien, men samtidig være en aktivitet.

  2. Gjenbruk av industriareal. Hvordan kan vi bevare de elementene som er der i dag og gjør de om til aktivitet?

  3. Hvordan kan vi inkludere vann inn i parken, gjerne som en aktivitet.


«Det var gledelig å kunne vise ungdommen de unike og kule delene av Smelteverket. Flere av elevene fikk seg en aha opplevelse når de fikk komme inn i Cyanamiden og helt opp under skalltaket. Jeg er helt sikker på at forarbeidet og smelteverksvandringen ble helt avgjørende for resultatet av selve Innovasjonscampen. På campdagen ledet vi eleven gjennom en ideutviklingsprosess som endte opp i at elevene hadde et godt grunnlag for å utvikle sin løsning på oppdraget. Vi valgte ut elementer i parken som ungdommen skulle jobbe med, i tillegg til at de fikk komme med innspill til hvilke typer aktiviteter de ønsket seg i en aktivitetspark. Jeg er mektig imponert over arbeidet til elevene, og gleder meg til parken står ferdig.

- Sara Tokheim, prosjektleder for Ungt entreprenørskap i Hardanger


Veien videre

I tiden framover skal innspillene og forslagene samles og sorters. I tillegg til å snakke med ungdommen skal kommunen i dialog med andre aktører for å høre hvilke tanker de har for området og et kommende grønt område/aktivitetspark.31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page