Næringshagen i Ullensvang Strategisk partnar for innovasjon og næringsutvikling

Næringshagen i Ullensvang er valt ut som ein av Vestland fylke sine strategiske partnarar for å gjennomføra fylket sin plan for innovasjon og næringsutvikling! Dette er avtalar som skal bidra til at fylket når ut til heile fylket og som vert teikna med viktige aktørar som kan bidra fagleg.


Det er også gledeleg at våre viktige samarbeidspartnarar Hardanger siderprodusentlag, Framtidsfylket og Ungt Entreprenørskap, samt Næringshagen på Voss og i Hardanger har fått tildelt midlar!


Sak i Hardanger Folkeblad: https://www.hardanger-folkeblad.no/to-lokale-aktorar-skal-samarbeide-med-fylket-om-naringsutvikling-og-innovasjon/s/5-22-322762?fbclid=IwAR203HQAHf0Q7TDbe-iJUx3wdt6Lpr42jzJn1Crbe6li3ElaMdLF8nQ1gD41 visning0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Smelteverket 57,
Vestland
+47 536 50 700
Følg oss
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Instagram Ikon
  • Svart Facebook Ikon