top of page

Næringshagen i Ullensvang Strategisk partnar for innovasjon og næringsutvikling

Næringshagen i Ullensvang er valt ut som ein av Vestland fylke sine strategiske partnarar for å gjennomføra fylket sin plan for innovasjon og næringsutvikling! Dette er avtalar som skal bidra til at fylket når ut til heile fylket og som vert teikna med viktige aktørar som kan bidra fagleg.


Det er også gledeleg at våre viktige samarbeidspartnarar Hardanger siderprodusentlag, Framtidsfylket og Ungt Entreprenørskap, samt Næringshagen på Voss og i Hardanger har fått tildelt midlar!


Sak i Hardanger Folkeblad: https://www.hardanger-folkeblad.no/to-lokale-aktorar-skal-samarbeide-med-fylket-om-naringsutvikling-og-innovasjon/s/5-22-322762?fbclid=IwAR203HQAHf0Q7TDbe-iJUx3wdt6Lpr42jzJn1Crbe6li3ElaMdLF8nQ1gD49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page