Tid er ikke bestemt enda | Digitalt kurs

Økonomi for ikke økonomer

Introduksjonskurs for deg som har behov for en innføring i enkel økonomiskstyring
Billetter er ikke på salg

Tid og sted

Tid er ikke bestemt enda
Digitalt kurs

Om arrangementet

Øknomi for ikkje ønkonomar

Kurset inneholder:

- Samanhengen i økonomien - kor ein finn igjen aktiviteten som har skjedd i perioden

- Frå kostnader til vareproduksjon - inntekter frå sal av varer og tenester - balanseeffektar og likviditetseffektar. 

- Nøkkeltal - kva kan vera aktuelt å følgje med på?

- Kontostreng og oppfølging på prosjekt, avdeling eller anna

- Årsoppgjør og likningspapir

- Offentlege avgifter

- Behov for tett likviditetsoppfølging  

- Presentasjon av Azets sitt e-accounting produkt som høver for gründerar og små verksemder    

Link til kurs blir tilsendt etter påmelding. Følg link for påmelding - https://forms.gle/WcwDLb6os2yKGwa7A

Dele dette arrangementet