tor. 08. apr. | Digitalt

Digitalt innspelsmøte - Strategisk næringsplan - Industri og øvrige

Ullensvang kommune har starta arbeidet med utvikling av ny strategisk næringsplan for perioden 2022-2024 No ynskjer me dine innspel til tiltak og inviterar til Digitale innspelsmøte.
Billetter er ikke på salg

Tid og sted

08. apr., 17:30 – 19:00
Digitalt

Om arrangementet

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 

Ullensvang kommune har starta arbeidet med utvikling av ny strategisk næringsplan for perioden 2022-2024 No ynskjer me dine innspel til tiltak og inviterar til Digitale innspelsmøte: - Handel og reiseliv: 7. april kl. 18.00 - 19.30 - Industri og øvrige: 8. april kl. 17.30 - 19.00

Påmelding til anna@nhullensvang.no

Landbruk blir på grunn av sin omfattande struktur og særstilling i kommunen handsama i eigen plan. Meir informasjon om prosess for landbruk kjem seinare. Eventuelle spørsmål kan rettast til landbrukssjefen.

KVIFOR ER DINE INNSPEL VIKTIGE? 

Næringsplanen har som føremål å skapa tydelege og forutseielege rammer for næringsdrivande som ønsker å etablera og utvikla næring i Ullensvang. Den skal skildra prioriterte initiativ og kommunen sitt ansvar for å sikra utvikling av næringslivet i Ullensvang. Det er no du har høve til å føreslå tiltak som du meiner er viktige for å sikra ei god næringsutvikling i kommunen!

TILTAK I STRATEGISK NÆRINGSPLAN SKAL VERA KNYTT TIL MÅL OG STRATEGIAR I KOMMUNEPLANEN 

I Ullensvang 2032: 

 • er BEREKRAFT GRUNNLEGGJANDE 
 • er kommunen ein AKTIV TILRETTELEGGJAR og PÅDRIVAR 
 • er friluftsliv, mat og kultur frå Ullensvang VERDSKJEND 
 • er LKR-sentra ATTRAKTIVE stader å bu, leve og arbeide for ALLE 
 • har me LEVANDE bygder og STERKE sentrum i UTVIKLING 
 • er turismen POSITIV 
 • er kultur-, idretts- og reiselivet INKLUDERANDE 
 • har me AKSEPTABEL INFRASTRUKTUR 
 • er næringslivet UNIKT, ALLSIDIG og AKTIVT

Dele dette arrangementet

Smelteverket 57,
Vestland
+47 536 50 700
Følg oss
 • Svart Linkedin Ikon
 • Svart Instagram Ikon
 • Svart Facebook Ikon